Το πρόβλημα με τις τρείς κούπες.

Το ''Three cups problem'' είναι ένα μαθηματικό puzzle και ανήκει στην κατηγορία των impossible puzzles (δεν έχει λύση). Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού οι δύο ακριανές κούπες είναι γυρισμένες προς τα πάνω, ενώ η τρίτη στη μέση είναι γυρισμένη προς τα κάτω. Το ζητούμενο είναι να γυρίσουν και οι τρεις κούπες προς τα πάνω με δύο περιορισμούς, οι κούπες θα πρέπει να κινούνται ανα δύο και πρέπει να γίνει με έξι κινήσεις (μακάρι να μπορούσε να λυθεί και ας ήταν με χίλιες κινήσεις). 

Παρακάτω ακολουθεί μια εξομοίωση του προβλήματος για να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας.