Κύβος του Ρούμπικ 3x3: η απλούστερη λύση με εικόνες και οδηγίες στα ελληνικά

   Ο οδηγός λύσης του κύβου του Rubik που ακολουθεί είναι ο απλούστερος που υπάρχει και είναι στα ελληνικά. Δεν απαιτείται καμιά γνώση μιας και όλα τα βήματα για την λύση περιγράφονται αναλυτικά και συνοδεύονται από εικόνες έτσι ώστε να μπορεί να τον λύσει ο οποιοσδήποτε, με μοναδικά του εφόδια τον οδηγό αυτόν και έναν κύβο του Rubik στα χέρια.

Κάποια σχόλια που πρέπει να ξέρεις πριν
μπεις στον οδηγό:
   Ο κύβος αποτελείται από μικρότερα τετραγωνάκια, που έχουν επάνω τους χρωματιστά αυτοκόλλητα. Τα τετραγωνάκια χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, τα κεντρικά που έχουν μόνο ένα χρωματιστό αυτοκόλλητο, τα γωνιακά που έχουν 3 χρωματιστά αυτοκόλλητα και τα ενδιάμεσα τετραγωνάκια που έχουν 2 χρωματιστά αυτοκόλλητα. Εικόνες σαν την διπλανή, υπάρχουν σε κάθε βήμα στον οδηγό και μας δείχνουν πως πρέπει να κρατάμε
τον κύβο πριν εκτελέσουμε τις κινήσεις που απαιτούνται για την επίλυσή του. Σ' αυτές τις εικόνες εκτός από την μπροστινή μεριά, φαίνεται και η επάνω πλευρά καθώς και η δεξιά. Είναι σημαντικό να κρατάμε σωστά τον κύβο και να έχουμε μπροστά μας την πλευρά που λένε οι εικόνες για να έχουν αποτέλεσμα οι κινήσεις που θα κάνουμε!
   Οι κινήσεις που χρειάζονται, αναπαριστώνται γραφικά με εικόνες. Η πρώτη ομάδα κινήσεων μας λέει προς ποιά φορά πρέπει να περιστρέψουμε ολόκληρη την μπροστινή όψη του κύβου κατά μία φορά (που αποτελείτε από 9 τετραγωνάκια). Για παράδειγμα, αν μας ζητηθεί να κινήσουμε δεξιόστροφα την μπροστινή όψη του διπλανού κύβου, τότε το τετραγωνάκι με τα τρία χρώματα θα έρθει στην κάτω δεξιά γωνία. Οι άλλες δύο ομάδες εικόνων που υπάρχουν δίπλα, μας δείχνουν ποία οριζόντια ή κάθετη σειρά πρέπει να κινηθεί και προς τα που, κατά μία φορά. Όπως κοιτάς το μπροστινό μέρος του κύβου, τα τρία οριζόντια τετραγωνάκια που βρίσκονται πάνω πάνω συνθέτουν την πρώτη σειρά. Η μεσαία οριζόντια γραμμή των τετραγώνων (από την κορυφή ή κάτω) αποτελούν την μεσαία γραμμή, και τέλος τα τρία τελευταία οριζόντια τετράγωνα συνθέτουν την κάτω γραμμή. Επίσης, στο μπροστινό μέρος του κύβου πάλι, τα τρία κάθετα τετράγωνα στα αριστερά συνθέτουν την αριστερή στήλη, τα επόμενα τρία κάθετα τετραγωνάκια απαρτίζουν την μεσαία στήλη και τα τελευταία τρία κάθετα τετράγωνα στα δεξιά, συνθέτουν την δεξιά στήλη.
   Τονίζω ξανά ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε σωστά τον κύβο, όπως φαίνεται στις εικόνες, και να κινούμε μόνο την όψη, την γραμμή ή την στήλη που μας ζητείται κατά μία φορά και με την σειρά που μας ζητείται, κρατώντας κάθε φορά τα υπόλοιπα μέρη στην ίδια θέση.


ΒΗΜΑ 1ο: ετοιμάζουμε τον κύβο για την λύση του.

   Η ίδια λύση ισχύει με όποιο χρώμα και να ξεκινήσεις αλλά καλύτερο θα είναι στην αρχή, μέχρι να μάθεις τις κινήσεις να συμβαδίζεις με τις εικόνες. Σ' αυτό το βήμα το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεις το τετραγωνάκι με το κόκκινο, το μπλε και το άσπρο χρώμα. Έπειτα φέρε το μπλε χρώμα του τετραγώνου, διαγώνια του κεντρικού μπλε και τέλος κράτησε τον κύβο όπως φαίνεται στην εικόνα. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στα υπόλοιπα τετραγωνάκια, παρά μόνο σ' αυτά τα δύο. 
ΒΗΜΑ 2ο: τοποθετούμε τις γωνίες της επάνω όψης.

   Αφού φτιάξαμε στο προηγούμενο βήμα την πρώτη γωνία, στρέψε τώρα ολόκληρο τον κύβο (όχι κάποια όψη, γραμμή ή στήλη) προς τα αριστερά, κατά μία φορά, έτσι ώστε κρατώντας τον κύβο, μπροστά και αριστερά στην πάνω γωνία να βλέπεις το κόκκινο χρώμα, όπως φαίνεται και στην εικόνα δίπλα.
   Για να φτιάξεις την επόμενη γωνία πρέπει να βρεις το τετραγωνάκι με το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο χρώμα και να φέρεις το μπλε χρώμα του τετραγώνου σε μια από τις πέντε θέσεις της εικόνας (η τρίτη θέση είναι αυτή που βρίσκεται κάτω απο την 1-2, στον πάτο του κύβου), πάντα σε συνάρτηση με την επάνω αριστερή γωνία που έχουμε ήδη φτιάξει. Έπειτα εκτέλεσε μία από τις πέντε ομάδες κινήσεων ανάλογα με την θέση που έχεις βάλει το μπλε χρώμα του τετραγώνου. 

   Στη συνέχεια κάνε ακριβώς την ίδια διαδικασία άλλες δυο φορές για να φτιάξεις όλες τις γωνίες. Δηλαδή, στρέψε ολόκληρο τον κύβο προς τα αριστερά έτσι ώστε αυτή την φορά πάνω αριστερά στην μπροστινή σου όψη να βλέπεις το κίτρινο χρώμα. Έπειτα ψάξε για το τετραγωνάκι με το μπλε, το κίτρινο και το πορτοκαλί χρώμα και φέρε το μπλε χρώμα του τετραγώνου σε μια από τις πέντε θέσεις της εικόνας (πάντα σε συνάρτηση με την έτοιμη γωνία που έχεις πάνω αριστερά!!) και εκτέλεσε την αντίστοιχη ομάδα κινήσεων. Φτιάχνοντας την τελευταία γωνία θα πρέπει να βλέπεις πάνω αριστερά στην μπροστινή όψη το πορτοκαλί χρώμα και ψάξε για το τετραγωνάκι με το μπλε, το πορτοκαλί και άσπρο χρώμα.

Μετά από αυτό το βήμα ο κύβος σου πρέπει να δείχνει όπως  αυτός στην εικόνα δίπλα.ΒΗΜΑ 3ο: τοποθετούμε τα ενδιάμεσα τετράγωνα της πάνω όψης.

   Έχουμε ήδη φτιάξει τις τέσσερις γωνίες. Τώρα κράτησε τον κύβο έτσι ώστε στις δύο επάνω γωνίες της όψης που κοιτάς, να βλέπεις το κόκκινο χρώμα, όπως φαίνεται και στην εικόνα. Στη συνέχεια ψάξε για το ενδιάμεσο τετραγωνάκι με το μπλε και το κόκκινο χρώμα. Φέρε το μπλε χρώμα του τετραγώνου σε μια από τις πέντε θέσεις που φαίνονται στην εικόνα, σε συνάρτηση με τις έτοιμες γωνίες που έχουμε στην μπροστινή μας όψη (η θέση 1 είναι κάτω από την 2 στον πάτο του κύβου). Έπειτα, εκτέλεσε την αντίστοιχη ομάδα κινήσεων, ανάλογα με την θέση που έχεις βάλει το μπλε χρώμα του τετραγώνου.


   Συνέχισε στρέφοντας κατά μία φορά ολόκληρο τον κύβο προς τα αριστερά και κάνε την ίδια διαδικασία μόνο που τώρα πρέπει να ψάξεις για το τετράγωνο με το μπλε και κίτρινο χρώμα, μιας και στις επάνω δύο γωνίες υπάρχει το κίτρινο. Φέρε το μπλε χρώμα του τετραγώνου σε μια από τις πέντε θέσεις της εικόνας και εκτέλεσε την αντίστοιχη ομάδα κινήσεων. Τέλος με τον ίδιο τρόπο φτιάξε και τα τελευταία  δύο ενδιάμεσα τετράγωνα ψάχνοντας πάντα για το αντίστοιχο χρώμα, ανάλογα με την πλευρά που είσαι.

Έπειτα και από αυτό  το βήμα, ο κύβος σου πρέπει να δείχνει όπως αυτός της διπλανής εικόνας.ΒΗΜΑ 4ο: τελειοποιούμε τις δύο οριζόντιες γραμμές του κύβου.


   Αφού φτιάξαμε στα προηγούμενα βήματα την πάνω σειρά, τώρα γυρνάμε την σειρά αυτή έτσι ώστε να συμπέσουν τα χρώματα με αυτά των κεντρικών τετραγώνων και να φτιάξουμε μισό-Τ(όπως φαίνεται και στην εικόνα αριστερά, όπου τα κόκκινα και τα κίτρινα τετράγωνα της πάνω σειράς έχουν συμπέσει με τα αντίστοιχα κεντρικά τετράγωνα του ίδιου χρώματος). Τώρα είμαστε έτοιμοι να τελειοποιήσουμε τις 2 πρώτες σειρές του κύβου, γεμίζοντας τα κενά με τα κατάλληλα τετραγωνάκια.
   Σ' αυτό το βήμα θα κινούμε μόνο την κάτω σειρά (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) προσπαθώντας να βρούμε χρώματα που θα ολοκληρώνουν το Τ. Στο παράδειγμά μας έχοντας σαν μπροστινή όψη το κόκκινο γυρίσαμε την κάτω σειρά μέχρι να βρεθεί το κόκκινο τετραγωνάκι που ολοκληρώνει το Τ. Το άλλο χρώμα του τετραγώνου (εκτός του κόκκινου) θα πρέπει να είναι κίτρινο ή άσπρο. Αν είναι άσπρο, εκτελούμε τις κινήσεις που λένε προς τ' αριστερά, ενώ, αν είναι κίτρινο εκτελούμε τις κινήσεις που λένε προς τα δεξιά. Συνεχίζουμε με την ίδια λογική και τελειοποιούμε όλες τις πλευρές, αλλάζοντας κάθε φορά την μπροστινή μας όψη, μετακινώντας ολόκληρο τον κύβο δεξιά ή αριστερά.  
   Προσοχή!!! Δεν είναι δεδομένο ότι ξεκινώντας με την κόκκινη όψη θα βρείτε ένα τετράγωνο με κόκκινο χρώμα που θα ολοκληρώνει το Τ. Ξεκινήστε με όποια όψη σας συμφέρει λαμβάνοντας υπόψη ότι γυρνώντας την κάτω σειρά πρέπει να βρεθεί το τετράγωνο με το αντίστοιχο χρώμα που θα ολοκληρώνει το Τ. Έπειτα κοιτώντας το δεύτερο χρώμα του τετραγώνου το στέλνουμε στην κατάλληλη πλευρά, είτε δεξιά είτε αριστερά, έτσι ώστε να ταιριάζουν τα χρώματα. Γι' αυτό και στο βήμα αυτό δεν μας κάνουν τα τετράγωνα που έχουν ως δεύτερο χρώμα το πράσινο. Τέλος αν δεν υπάρχει κάποιο τετράγωνο για να ξεκινήσουμε ή το τετράγωνο που θέλουμε είναι ήδη στη θέση που θέλουμε αλλά με λάθος φορά, εκτελούμε ανάλογα μία από τις δύο σειρές κινήσεων έτσι ώστε να κατεβάσουμε κάτω το τετράγωνο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και στην θέση του να βάλουμε κάποιο άσχετο προσωρινά.

Μετά από αυτό το βήμα ο κύβος σου πρέπει να δείχνει όπως αυτός στην εικόνα δίπλα.

ΒΗΜΑ 5ο: φτιάχνουμε τον στραυρό στην τελευταία σειρά.
Στα προηγούμενα βήματα ολοκληρώσαμε τις 2 πρώτες σειρές του κύβου. Για να συνεχίσουμε τώρα γυρίζουμε ανάποδα τον κύβο έτσι ώστε η μπλε πλευρά να είναι από κάτω. Σ' αυτό το βήμα μας ενδιαφέρει μόνο το πράσινο χρώμα των τετραγώνων γι αυτό και στις εικόνες όλα τα υπόλοιπα τετραγωνάκια έχουν ένα αδιάφορο χρώμα. Αφού γυρίσαμε τον κύβο ανάποδα κοιτάζουμε σε ποιά από τις 3 περιπτώσεις που φαίνονται αριστερά ανήκουμε εμείς.
   Αν υπάρχουν 3 πράσινα τετράγωνα που να σχηματίζουν μια ανοιχτή γωνία τότε κράτησε τον κύβο όπως φαίνεται στην εικόνα Α. Τονίζω ξανά ότι δεν μας νοιάζουν τα υπόλοιπα τετράγωνα παρά μόνο αν υπάρχουν 3 πράσινα τετράγωνα όπως φαίνεται στην εικόνα.        
   Αν δεν ανήκεις στην παραπάνω περίπτωση, κοίταξε μήπως υπάρχουν 3 πράσινα τετράγωνα στη σειρά. Αν ναι, κράτησε τον κύβο όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα, στην περίπτωση Β. Και πάλι δεν μας ενδιαφέρει το χρώμα των υπόλοιπων τετραγώνων παρά μόνο αν υπάρχουν 3 πράσινα τετράγωνα στη σειρά. 
   

Τέλος, αν δεν ανήκεις σε καμία από τις 2 πρώτες περιπτώσεις τότε κράτησε τον κύβο όπως φαίνεται στην εικόνα της περίπτωσης Γ., όπου θα ανήκεις σίγουρα.  
   Αν ανήκεις στην Α. περίπτωση τότε εκτέλεσε την παρακάτω ομάδα κινήσεων 2 φορές. Σε περίπτωση που ο κύβος σου ανήκει στην Β. περίπτωση, τότε εκτέλεσε την παρακάτω ομάδα κινήσεων 1 φορά. Τέλος αν ανήκεις στην Γ. περίπτωση τότε εκτέλεσε την παρακάτω ομάδα κινήσεων 1 φορά για να φτάσεις στην περίπτωση Α. και αφού κρατήσεις σωστά τον κύβο, όπως φαίνεται στην πρώτη εικόνα, εκτέλεσε άλλες 2 φορές την παρακάτω ομάδα κινήσεων.

Ο κύβος, αν τα έχεις κάνει όλα σωστά, με το πέρας του παραπάνω βήματος πρέπει να δείχνει όπως ο κύβος στα δεξιά.

ΒΗΜΑ 6ο: τελειοποιούμε τον σταυρό.
   Περιστρέφουμε την επάνω σειρά του κύβου μέχρι να συμπέσουν δύο διαδοχικά χρώματα με τα χρώματα των τετραγώνων που είναι ήδη έτοιμα στις από κάτω σειρές, όπως φαίνεται και στην εικόνα (η εικόνα στα αριστερά είναι απλό παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός 2 διαδοχικών χρωμάτων). 
  
   Μετά στρέψε προς τα δεξιά ολόκληρο τον κύβο έτσι ώστε το ένα από τα δύο διαδοχικά χρώματα να είναι στην πίσω όψη και το άλλο να είναι στην δεξιά όψη, όπως φαίνεται στην δεύτερη εικόνα. Έπειτα, εκτέλεσε την παρακάτω ομάδα κινήσεων 1 φορά.

   Αν δεν είναι δυνατόν να ταιριάξεις δύο διαδοχικά χρώματα τότε σίγουρα θα βρεις δύο που το ένα να είναι απέναντι από το άλλο. Μόλις τα βρεις, κράτησε τον κύβο ώστε το ένα χρώμα να είναι στην αριστερή όψη και το άλλο στην δεξιά, όπως στην εικόνα δίπλα, όπου η αριστερή όψη που δεν φαίνεται έχει κίτρινο χρώμα (η εικόνα είναι παράδειγμα, μπορεί να βρεις συνδυασμό 2 άλλων χρωμάτων). Τώρα, εκτέλεσε 1 φορά την παραπάνω ομάδα κινήσεων και ακολούθησε όσα περιγράφονται στην αρχή αυτού του βήματος.

Έπειτα και από αυτό το βήμα, ο κύβος σου πρέπει να δείχνει όπως αυτός της διπλανής εικόνας.


ΒΗΜΑ 7ο: τοποθετούμε τα σωστά τετραγωνάκια στις γωνίες.
   Σ' αυτό το βήμα στόχος είναι να τοποθετήσουμε τα σωστά τετραγωνάκια στις αντίστοιχες γωνίες, ασχέτως αν τα χρώματά τους δεν είναι στη σωστή θέση (μας νοιάζει μόνο το τετραγωνάκι να έχει τα τρία χρώματα των τριών πλευρών που τέμνονται στη γωνία). Για τον λόγο αυτόν ψάξε, στις τέσσερις γωνίες που είναι στην πάνω όψη του κύβου, για να βρεις μια γωνία που να είναι ήδη έτοιμη. Μόλις την βρεις κράτα τον κύβο ώστε η γωνία αυτή να είναι στα δεξιά, όπως φαίνεται και στην εικόνα (η εικόνα είναι παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός χρωμάτων). Έπειτα εκτέλεσε την παρακάτω ομάδα κινήσεων και θα φτιαχτούν και οι υπόλοιπες γωνίες. Συνήθως χρειάζεται να εκτελέσεις τις παρακάτω κινήσεις μία φορά, αν χρειαστεί και δεύτερη πρόσεξε να μην αλλάξεις τον τρόπο που κρατούσες τον κύβο.


   Αν δεν υπάρχει ήδη κάποια γωνία έτοιμη από τις τέσσερις, τότε εκτέλεσε μια φορά την παραπάνω ομάδα κινήσεων και κάποια θα προκύψει. Στη συνέχεια ακολούθησε όσα περιγράφονται στην αρχή του βήματος.
  
   Φτάνοντας στο τέλος κι αυτού του βήματος, ο κύβος θα δείχνει κάπως σαν αυτόν της εικόνα δίπλα.ΒΗΜΑ 8ο: ολοκληρώνουμε τον κύβο, τοποθετώντας σωστά τα χρώματα στις γωνίες.

   Στην αρχή αυτού του βήματος δεν έχει σημασία πως θα κρατήσουμε τον κύβο, αρκεί βέβαια η πράσινη πλευρά που θέλουμε να τελειοποιήσουμε να είναι προς τα πάνω (η εικόνα στα αριστερά είναι ένα απλό παράδειγμα). Εκτελώντας την παρακάτω ομάδα κινήσεων φτιάχνουμε κάθε φορά το τετραγωνάκι που είναι στη δεξιά γωνία μπροστά μας (στην εικόνα του παραδείγματος το τετράγωνο με το πράσινο, κόκκινο και άσπρο χρώμα). Επανέλαβε ολοκληρωμένα την παρακάτω ομάδα κινήσεων όσες φορές χρειαστεί μέχρι το πράσινο χρώμα του τετραγώνου να έρθει πάνω και να ταιριάξει με τα υπόλοιπα πράσινα. Μην σε απασχολεί που κατά την διάρκεια αυτού του βήματος τα χρώματα των δύο κάτω σειρών θα ανακατευθούν. Μείνε ψύχραιμος, ακολούθησε τις οδηγίες και στο τέλος θα είναι όλα στη θέση τους.


   Μόλις φτιάξεις την πρώτη γωνία, ο κύβος σου θα δείχνει περίπου όπως αυτός στην εικόνα δεξιά (οι δύο κάτω σειρές είναι με αδιάφορο χρώμα γιατί θα έχουν μπερδευτεί, αλλά αυτό δεν μας πειράζει). Σ' αυτό το σημείο στρέψε προς τα δεξιά μόνο την επάνω σειρά κατά μία φορά και το τετράγωνο που έχεις φτιάξει θα βρεθεί τώρα στην πίσω δεξιά γωνία. Στην μπροστινή δεξιά γωνία θα έχει έρθει ένα άλλο τετραγωνάκι που θα πρέπει να φτιάξεις ακολουθώντας ολοκληρωμένα την παραπάνω ομάδα κινήσεων, όσες φορές χρειαστεί. Μόλις φτιάξεις και την δεύτερη γωνία, στρέψε πάλι προς τα δεξιά κατά μία μόνο φορά, την επάνω σειρά και φτιάξε την επόμενη γωνία. Τέλος, μόλις φτιάξεις και την τρίτη γωνία στρέψε προς τα δεξιά για τελευταία φορά την επάνω σειρά και φτιάξε με την παραπάνω ομάδα κινήσεων και την τελευταία γωνία. Προσοχή, σε περίπτωση που μια γωνία είναι ήδη έτοιμη, τότε στρέψε ξανά την επάνω σειρά προς τα δεξιά και συνέχισε με την επόμενη γωνία.

Αυτό ήταν!!! Μετά από 8 απλά βήματα κατάφερες να λύσεις τον διασημότερο γρίφο στον κόσμο!!! Αν παρόλα αυτά συνάντησες κάποια δυσκολία, στείλε μας την απορία σου με email ή γράψε την στα σχόλια και θα σε βοηθήσουμε αμέσως.

129 σχόλια:

polu kales oi odigies!!!eixa prospathisei prin ligo kairo na lusw ton kubo alla eixa kapoia kena twra ola ok.thnx!!

ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. ρίξε μια ματιά και στους υπόλοιπους οδηγούς και αν χρειαστείς κάτι να το στείλεις.

στο βημα 4 στο Τ τα αλλα χρωματα δεν ειναι ασπρο ή κιτρινο. τι κανω?

κατ αρχην χιλια συγγνωμη για την αργοπορεια..αλλα ελειπα εκτος αττικης και υπολογιστη..
μου λες λιγα περισσοτερα για το προβλημα που αντιμετωπιζεις??
εχεις γυρισει την πανω πλευρα ωστε να ειναι το ιδιο χρωμα οι πλευρες με τα κεντρικα τετραγωνα των υπολοιπων πλευρων?

στο 8ο τελευταιο βημα εχω κολλησει, αν μπορειται να με ξεμπλοκαρετε. μια απο τις 4 γωνιες ειναι στη σωστη της θεση και τις αντιστοιχες πλευρες στις αντιστοιχες θεσεις οποτε τι κανω? κ ποσες φορες ? κατα τ'αλλα ολες οι οδηγιες πολυ καλες!

Καταρχήν πρέπει απο το βήμα 7 όλα τα γωνιακά τετράγωνα της πράσινης πλευράς να βρίσκονται στην θέση τους και αυτό που απομένει στο βήμα 8 είναι να βάλεις στη σωστή θέση τα χρώματα τους. Έπειτα κρατάς το κύβο κάπως όπως στην φωτο του παραδείγματος και λέω κάπως γιατί δεν έχει σημασία απο που ξεκινάς. Κάθε φορά που ξεκινάς να εκτελείς τον αλγόριθμο του βήματος 8, φτιάχνεις την γωνία που βρίσκεται στην δεξιά γωνία που βρίσκεται μπροστά σου. Τον αλγόριθμο τον εκτελείς μέχρι το πράσινο χρώμα του τετραγώνου να ανέβει πάνω και να ταιριάζει με τα υπολοιπα της πλευράς(όπως φαίνεται και στην φωτο). Έπειτα γυρνάς την επάνω πλευρα προς τα δεξια και συνεχίζεις κάνοντας τα παραπάνω. Αν μια γωνία είναι έτοιμη με τα χρώματά της στην θέση τους, τότε κάνεις πάλι δεξιά την επάνω πλευρά και συνεχίζεις με την επόμενη γωνία. Ελπίζω να βοήθησα...αν όχι στείλε μου ξανά πιο συγκεκριμένα για να βοηθήσω παραπάνω. Περιμένω νέα σου.

δεν το καταλαβαινω

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ & ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ!

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΕΣ! ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΗΜΑ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΜΕΝΕΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΩΝΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ, ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ Η ΓΩΝΙΑ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ!! ΓΙΑΤΙ;;;;

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ!!
ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΕΧΩ..
ΤΟ 2Ο ΒΗΜΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ , ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ 2 ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΠΛΕΥΡΕΣ!! ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑ..

παιδια μια βοηθεια με το τεταρτο βημα , το κανω αλλα δεν γινεται τιποτα.. ουτε χαλαει αλλα ουτε και φτιαχνει και η δευτερη

κολλαω στο 2ο βημα αλλα θα ξαναπροσπαθησω κατα τα αλλα πολυ καλες οι οδηγιες συγχαρητηρια !!!!!!

sto DEFTERO BHMA EMENA ANTI NA INE TO KOKINO MPOSTA PEFTI TO ASPROO GIATI?

Δεν μου βγαίνει το τελευταίο βήμα . Τι να κάνω;

Επανέλαβε ολοκληρωμένα την παρακάτω ομάδα κινήσεων όσες φορές χρειαστεί μέχρι το πράσινο χρώμα του τετραγώνου να έρθει πάνω και να ταιριάξει με τα υπόλοιπα πράσινα. Μην σε απασχολεί που κατά την διάρκεια αυτού του βήματος τα χρώματα των δύο κάτω σειρών θα ανακατευθούν.

Γεια σας! Εμένα στο δεύτερο βήμα αντί να είναι η κόκκινη πλευρά του τετραγώνου μπροστά είναι η άσπρη. Γιατί συμβαίνει αυτό;

geia sas....ok.to espasa k teleiwse.ty.xaxaxaxaxa

Φτανω στο τελευταιο βημα το καθε τετραγωνακι ειναι στην θεση του αλλα οταν κανω τον αλγορυθμο χαλαει ολο το απο κατω γιατι;

Έχω κολλήσει στο βήμα 4 μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει καλύτερα;

Ρε φίλε εξήγεισε λίγο καλύτερα τα βήματα 7 κ 8....

Καταρχην γεια .εμενα ο κυβος ειναι διαφορετικος δλδ δεν εχει αυτα τα χρωματα εχει κατι καφε γαλαζια και φατσες τι κανω??

Έχω κολλήσει στο 4 στάδιο μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε;

Στη συνέχεια κάνε ακριβώς την ίδια διαδικασία άλλες δυο φορές για να φτιάξεις όλες τις γωνίες. ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ? ΕΊΝΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας! Είμαι στο Βήμα 4. Έχω κάνει το μισό Τ, αλλά δεν μπορώ να ολοκληρώσω το Τ. Δεν ταιριάζει κανένα χρώμα. Τι να κάνω; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

ειμαι στο βημα 3ο και εχω φτασει στο τελευταιο (που ειναι το πορτοκαλι) και ειναι το μπλε στη θεση 4 και οτι και αν κανω τα βηματα απο το 4 δεν μου βγαινουν. τι να κανω;

ΑΨΟΓΟΣ . ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ

ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΤΕΛΕΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ . ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ . ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΥΣΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ . ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ .

polu kalh douleia omws exw kolhsei sto 5o bhma ! 3erw ti prepi na kanw alla dn mbainei o stauros me tpt ! boi8iste plz !

exw kanei ths 2 prwtes seires swstes kai paw sto kubo ton girnaw anapoda kanw tis kinhseis alla tpt dn m bgainei o stauros ! an mporousate na me boi8ousate !

exw kolhsei sto 5o bhma dn m bgainei o stauros me tpt ! help plz !

an mporeite apanthste m gia to 5o me tn stauro gt me exei faei i agwnia 8elw na to lusw !

Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες κατάφερα να το λύσω τελικά ήταν εύκολο !

sorry pou den katalava alla ti simainei i frasi "se sinartisi me tin gonia pou ftiaksame". O dikos mou o kyvos den exei aspro xroma, exei 2 mov xromata ena skouro kai ena pio anoixto. thanks

den kateaferno na liso to stadio 4

den kateaferno na liso to stadio 4 ti prei na kano

Αν για χρώματα έχω μωβ , πρασσινο ,ροζ ,κίτρινο ,μπλε και πορτοκάλι τι κανω;

Τον σταυρό σου...

Και εγω στο 4 βημα εχω κολληση.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Χωρίς εσάς δε θα μπορούσα να το λύσω. Προσπαθούσα μέρες χωρίς να ξέρω τι κάνω, νομίζοντας πως είναι κάτι το ακατόρθωτο. Τώρα όμως είδα αυτήν την φοβερή λύση που ήταν και πανεύκολη. Πραγματικά ευχαριστώ για την βοήθειά σας. Να συνεχίσετε έτσι.

Κάντε το ίδιο και για τον 4χ4 παρακαλώ

Δεν μπορω να κατααλβω τα συμβολα.Οκ με το δεξιοστροφαα ααριστεροστροφα παανω κατω κτλ.Άυτα που ειναι ενας ολοκληρος κυκλος,δεν μπορω να; Κατααλα;βω τι ειναι,μου εξηγηηει κααποιος?

Καλη προσπαθεια ομως η διαδικασία ειναι πολύπλοκη υπάρχουν απλουστερες λύσεις ξεκινώντας απο τον σταυρο.Δειτε στο YouTube.

Μπορεί κάποιος να βοηθήσει με το "ΒΗΜΑ 4". Κάποια καλύτερη διατύπωση;;

τι γινεται σε περιπτωση που ολα τα τετραγωνακια εχουν ερθει τυχαια σωστα στην θεση τους με μια κινηση(απο το βημα που φτιαχνεις τις γωνιες) εκτος απο ενα τελευταιο γωνιακο?

Ναι πραγματι εξαιρετικα χρησιμο το tutorial αν και πρεπει να ομολογησω πως δεν το χρειαζομαι..... Λυνο τον κυβο στα 50-60 δευτερα.. Ωστοσο θα ηθελα να μαθω αν υπαρχει καποιο ελληνικο tutorial για τον 4x4 κυβο που μου εχει σπασει τα νευρα...

den katalabainw to dexiostrofa kai to aristerostrofa

στο 8 βήμα οι 2 γωνίες , κόκκινο-άσπρο και άσπρο -πορτοκαλί είναι στην θέση τους .
Να εξακολουθήσω να επαναλαμβανω τις τελευταίες κινήσεις ?

στο 8 βήμα οι 2 γωνίες , κόκκινο-άσπρο και άσπρο -πορτοκαλί είναι στην θέση τους .
Να εξακολουθήσω να επαναλαμβανω τις τελευταίες κινήσεις ?

στο 8 βήμα οι 2 γωνίες , κόκκινο-άσπρο και άσπρο -πορτοκαλί είναι στην θέση τους .
Να εξακολουθήσω να επαναλαμβανω τις τελευταίες κινήσεις ?

Στον κύβο που έχω δεν υπάρχει τετραγωνάκι με κόκκινο μπλε και άσπρο χρώμα. τι κάνω? ευχαριστώ!

Ωραίο tutorial ακόμα περισσότεροι αλγόριθμοι επίλυσης στα ελληνικά του κύβου του Rubik ή V-Cube ή Magic cube για αρχάριους και προχωρημένους σε pdf.
http://www.sepchiou.gr/index.php/yliko/102-solve-the-cube

Δεν ξέρω αν είναι η ευκολότερη λύση, αλλά σίγουρα είναι μία από τις καλύτερες όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης.
Σίγουρα θα βοηθούσε περισσότερο αν υπήρχαν περισσότερα σχόλια και επεξηγήσεις σχετικά με το τι κάνουν όλες αυτές οι κινήσεις σε κάθε βήμα.
π.χ. με αυτά τα βήματα αλλάζουμε την θέση του τετραγώνου με αυτόν τον τρόπο, κοκ.

Α) Καταρχάς ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την δημοσίευσή σου ..........
Β) Πραγματικά , μας βοηθάς σε ένα ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ και ΠΟΛΥΚΟΠΟ πρόβλημα .....
Γ) Αλλά έχω μια ΑΠΟΡΙΑ και εκ της απορίας θα καταλάβετε όλιοι, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΩ....
Δ) Είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΙΓΟΥΡΟ οτι 'ΟΛΟΙ οι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΥΒΟΙ σε 'ΟΛΟΝ τον πλανήτη , έχουν ΑΚΡΙΒΩΣ τα 'ΙΔΙΑ χρώματα στις 'ΙΔΙΕΣ τοποθεσίες???
Ε) ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΑ???
ΣΤ) Οπότε και σας γράφω,δεν μπορώ ΚΑΝ ΝΑ ΑΡΧΙΣΩ ΤΟ ΒΗΜΑ 'ΕΝΑ ,αφού τα χρώματα είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ από το ΠΡΩΤΟ κιόλας βήμα ......
Ζ) Εκτός κι αν ΦΑΝΤΑΣΤΩ στα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ χρώματα,τα άλλα που ΠΡΟυπάρχουν και ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩ στο μυαλό μου , την θέση τους ....
Η) Οπότε συμπερασματικά, ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 'ΟΛΟΙ οι κύβοι ΑΠΑΡΑΛΛΑΚΤΟΙ ,αλλά είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ με ΤΥΧΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ από τα ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ που τα φτιάχνουν???
Θ) Ευχαριστώ και πάλι ......

Μπα δεν γίνεται ούτε αυτό...
ΜΗΠΩΣ 'ΟΛΑ τα ΧΡΩΜΑΤΑ , ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ή έχω ΕΛΑΤΩΜΜΑΤΙΚΟ κύβο???
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ να το εξηγήσω αλλιώς χαχαχαχαχα .........
ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ,ΑΛΛΑ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΓΑΊΝΕΙ Η ΛΥΣΗ ..... Αν μπορεί κάποιος ας με βοηθήσει 6987253381

Χαλια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Να το βελτιωσετε οσο μπορειτε γιατι αυριο θα σας ερθει μηνυση!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

βγηκε..την πρωτη σε 2 ωρες,τη δευτερη σε 1 και τωρα προσπαθω να μαθω να το λυνω χωρις σκονακι!ευχαριστω!πολυ καλη δουλεια.

βγηκε..την πρωτη σε 2 ωρες,τη δευτερη σε 1 και τωρα προσπαθω να μαθω να το λυνω χωρις σκονακι!ευχαριστω!πολυ καλη δουλεια.

Κάνω όλες τις οδηγίες, βήμα-βήμα. Στο τέλος, εκεί που λέει οτι είναι έτοιμο, το δικό μου απλώς δεν είναι! έχει χαλάσει η κάτω-κάτω στρώση, η μπλε. Το ξαναέκανα, διάβασα κάθε συμβουλή, αλλά τίποτα. :(

Sto vhma 5 dn vgainei me tipota o stayros....ti na kanw??????

το βήμα 8 ήταν λίγο tricky μέχρι να το πιάσω αλλά επιτέλους το έλυσα :).
Ευχαριστούμε φίλος

πολυυ μπερδευτικοο♥

τ βημα 5 δν μ βγαινει σωστα

ola kala kai mia Xara ektow apo to 4o vima! prepei na peis pio xekathara oti oi kiniseis dexia I aristera tha exartontai kathe for a apo to pio xroma einai o Stavros. diladi an o Stavros einai Kokkinos kai to tetragonaki apo katw asrpo tote nai oI kiniseis einai pros aristera. an omos o Stavros einai portokali kai to tetragonaki katw aspro, tote oi kiniseis einai pros ta dexia! kata t alla lunate eukola

Στο βημα 4 σε ολα τα χρωματα μου βγαινει συνεχεια ενα κυβακι λαθος...

Στο βημα 4 σε ολα τα χρωματα μου βγαινει συνεχεια ενα κυβακι λαθος...

Όμως το νόημά του είναι να το λύσεις χωρίς οδηγίες.

Φοβερές οδηγίες! !!!
Μετά από 3 φορές μπορώ να το κάνω και μόνος μου! !!

Πολλες ασάφειες...παρακαλω μαθετε να ειστε κατατοπιστικοι.ευχαριστω

Ειμαι στο 7 ο βημα και κανω τους αλγοριθμους αλλα δεν μου αναιβαζει ολα τα πρασινα επανω τι μπορω να κανω;

Ρε παιδιά στο βήματα όλα έχετε ένα ημικύκλιο εκεί εννοείται να στριψουμε τον κύβο 2 φόρες το έκανα αλλά δεν έβγαινε

Στο βήμα 4 δεν καταλαβαίνω τι κάνουμε αν δεν υπάρχει τετραγωνάκι να συμπληρωσει το Τ

Έχω δυο κύβους. Ο ένας αν και έχει αντίστροφα το κίτρινο με το άσπρο κατάφερα και το ελυσα πολύ εύκολα. Ο δεύτερος κύβος δε λύνεται με τίποτα. Δεν μπορώ με τίποτα να φτιαξω τον πράσινο σταυρό, έχω προσπαθήσει πολλούς τρόπους αλλά πάντα ένα τετραγωνάκι δεν είναι στη θέση του..... γιατί???? Κοντευω να σκασω..

Καλησπερα σας! Εχω κολλησει στο βημα 8, εκει που πρεπει να τοποθετησεις σωστα τις γωνιες.Οταν κανω τον αλγοριθμο ολα τα αλλα χρωματα ανακατευονται.Υπαρχει περιπτωση να εχει καποιο προβλημα ο κυβος μου???

Κάντε το ίδιο και για τον 4χ4 παρακαλώ

Στο βήμα 5 δεν είναι καμία από τις 3 περιπτώσεις.. Τι πρέπει να κάνω?

Το 4ο βήμα δεν βγαίνει, γιατί!

Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

μήπως μπορεί κάποιος να μου πεί, στην κίνηση αναστροφή, δηλαδή πως τον κάνεις τον κύβο?

πωσ θα μπορουσα να λυσω την δευτερη πλευρα του κυβο του ρουμπι; Μερικες φορες εχω λυσει την πρωτη πλευρα και παω να λυσω και τη δευτερη και μου λειπη ενα ακομα κουτακι. Σας παρακαλω να μου απαντησετε.

Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

Πωσ θα μπορουσα να λυσο τον κυβο του ρουμπικ;Μερικες φορες εχω λυσει την πρωτη πλευρα και παω να λυσω τη δευτερη και μου λειπη κουτακι.Σας παρακαλω απανηστε μου

σας ευχαριστω αλα μποριτε να μου το εξιγισετε ποιο αναλιτικα

Μέχρι και το 3ο βήμα πήγαινε καλά. Στο 4ο κόλλησα γιατί μάλλον δεν είχε την σαφήνεια των 3 πρώτων βημάτων. Το θέμα είναι ότι στην προσπάθειά μου να το φτιάξω χάλασα όλα τα προηγούμενα βήματα και πήγε τζάμπα ο κόπος μου!!!Άντι πάλι απ την αρχή!!!

Για μένα το 4ο βήμα είναι το δυσκολότερο και πιο ασαφές. Το διαβάζω και δεν βγάζω άκρη....

Νομίζω ότι το 4ο βήμα θέλει περισσότερες διευκρινίσεις. Η περιγραφή των κινήσεων δεν βγάζει κανένα νόημα.όσο κι αν προσπάθησα. Έχω κολλήσει στο βήμα αυτό.

Όλοι τελικά στο βήμα 4.κολλάνε.

Σαΐνι είσαι...πω..πω.. φτου να μη σε ματιάσω!!

Σαΐνι είσαι...πω..πω.. φτου να μη σε ματιάσω!!

Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

Ούτε γω... και περιμένω εναγωνίως διευκρινήσεις για να μπορέσω να συνεχίσω.

Ο κύκλος ο ολόκληρος είναι να γυρίσεις συγχρόνως και τα 9 τετραγωνάκια μαζί. Είτε είναι αυτά που βλέπεις μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Ελπίζω να βοήθησα.

Πρέπει οπωσδήποτε να επαναδιατυπώσει το 4ο βήμα γιατί ελάχιστοι το καταλαβαίνουν.

Μια και είσαι τέτοιο σαΐνι μπορείς να μας εξηγήσεις το 4ο βήμα ή δεν το χεις καταλάβει ούτε συ!!

Να τον στείλεις από κει που ρθε!!

Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.

Γιατί δεν το εξηγεί με σαφήνεια

Ωντος φεδρα ανωρθωγραφη που σημενοι οτη δαιν αντηλαμβανωμασται ωρθωγραφιαπος ηνε δινατω να αντιλιφθουμαι ωδιγιες.Το πιο πιθανο ειναι μα μας φαινονται δυσνοητες αυτες.

Θα μπορούσες να επαναδιατυπωσεις το 4ο βήμα, αφού εκεί μάλλον υπάρχει κάποια ασάφεια, όπως φαίνεται από τα μνμ;; ευχαριστώ

δεν βιαινει στις τελευτεες κινησεις μου γβγηκαν ολα τα χρωματα σταυροι
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

Αντιστοιχισε τα χρώματα με τα δικασου

τα καταφερα , πολυ καλο
θα θελαμε το ιδιο για τον κυβο 2χ2

Διευκρινήσεις στο βήμα 4 παρακαλώ. Έχω κολλησει.

Στην 3η παράγραφο του 6ου βήματος και αφού έχω κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις, δεν μπορώ να ταιριάξω ούτε 2 διαδοχικά χρώματα ούτε να βρω 2 απέναντι. Μπορείτε να με βοηθήσετε;

Καλησπέρα. Χρόνια πολλά μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο και για Κύβος του Ρούμπικ 4χ4?

Μπράβο σας πολλή καλή δουλειά!!

Στο 4ο βημα εχω κανει τα μισα Τ αλλα οσο κι αν γυρισω την τελευταια γραμμη αριστερα και δεξια δεν μπορω να ολοκληρωσω το ολοκλητο Τ στην κοκκινη μερια.

Οι οδηγίες είναι τέλειες.

Κανε ενα αναλυτικο βιντεο με αυτα τα βηματα.ΣΕ ΙΚΕΤΕΥΩ!!!!!!!!!!!!!!

Για το βήμα 4 που ρωτάτε..

Να φανταστώ ότι όλοι έχετε κάνει ένα Τ.

Έχοντας τώρα το Τ να το διαβάζετε κοιτάμε το τελευταίο κουτάκι του Τ (το κάτω κάτω). Αυτό έχει 2 χρώματα. Το ένα είναι το χρώμα του Τ και το άλλο ένα άλλο χρώμα ας πούμε ότι είναι το Χ χρώμα.

Υποθετικά χωρίς να γυρίσετε κοιτάτε.. αν γυρνόντας ολη την μπορστινή μεριά δεξιά το χρώμα Χ είναι το ίδιο με το χρώμα της πλευράς δεξια

Αν γυρνόντας ολο το Τ δεξιά βρίσκετε την πλευρά του χρώματος Χ κάνετε τις κινήσεις που λένε για δεξιά αν αριστερά αριστερά.. Προσοχή όμως δεν το αφηνουμε γυρισμένο δεξιά ή αριστερά το Τ. Οι κινήσεις ξεκινάνε με το Τ να το διαβαζουμε!

Αν δεν είναι το χρώμα Χ ούτε δεξιά ούτε αριστερά τότε γυρνάτε μονο την κάτω σειρά για να φτιάξετε άλλο Τ σε άλλο χρώμα.. και τσανατσεκάρετε

Αν είστε τόσοι γκαντέμιδες και δεν υπάρχει κανένα χρώμα Χ που να είναι ίδιο με τις πλευρές δεξιά ή αριστερά όσα Τ και να φτιάξατε.. τότε κάνουμε το εξής.

Αντί να ψαχουμε το χρώμα Χ τότε πάμε στο κεντρικό κουτάκι με το Τ που έχουμε όρθιο να το διαβάζουμε. Κοιτάμε το δεξιά κουτί στην ίδια πλευρά απο το κεντρικό. Αυτό το χρώμα το συγκρίνουμε με την δεξιά και την αριστερή πλευρά. Αν είναι το ίδιο χρώμα με το Τ που έχει η δεξιά πλευρά κάνουμε τις κινήσεις προς τα δεξιά κλπ..


Πρέπει να το φέρεις κάθετα και μετα πανω διαγώνια και αργοαργό στριβεις δύο φορές

Πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει με λιγότερες λέξεις και πιο εύκολο. Πάντως ένας λόγος δεν μπορεί να το καταφέρει. Εγώ είμαι έξυπνος φυσικά. Έχω κάνει 30 δευτερόλεπτα high score. Αντε γειά. Νουμπαδες

Είναι πολύ βοηθητικές οι οδηγίες μέχρι το βήμα 3. Καταφέρνω να φτιάξω όλη την πάνω μπλε πλευρά, εκτός από ένα ενδιάμεσο τετραγωνάκι. Εκεί οι οδηγίες δε βγαίνουν.

1. Θέλει λιγο επεξηγηση τα εικονιδια clockwise γιατι νομιζεις οτι πρεπει να γυρισεις ολο τον κυβο κ οχι τη μια πλευρα. 2. Συμφωνω ότι θελει περισσοτερη επεξηγηση το 4ο βημα γιατι νομιζεις οτι πρεπει να σχηματιστει σταυρος ενω πρεπει να καταλαβεις οτι ειναι μια κινηση για το πώς θα μεταφερεις το κάτω χρωμα του σταυρου στην πλευρα του (δεξια ή αριστερά). 3. Επίσης, λιγη προσοχη στο 8 που χανεις λιγο τη σειρα ενώ πρεπει να γινεται συνεχομενα κ λιγο τα χανεις που βλεπεις να χαλανε αλλά στο τελος ολα οκ. Πολύ καλυτερο από βιντεάκια στο youtube. Keep going.

Πολύ καλό. Σε λίγα λεπτά είχα την λύση, αν και χρειάστηκε και λιγάκι φαντασία. Άλλωστε, τι νόημα θα είχε να μην κάναμε και εμείς κάτι! Και όσοι παραπονιούνται και θέλουν καλύτερη λύση από αυτήν, να ασχοληθούν καλύτερα με κάτι άλλο. Εδώ το σκεπτικό είναι να υπερπηδήσει τις δυσκολίες και να έχεις ένα μπουσουλα ώστε να μάθεις να λύνεις, όχι να αντιγραφεις

Συγχαρητήρια!!! Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες τα κατάφερα !!! Σας ευχαριστώ για την βοήθειά σας. Κρίμα μόνο που το λύσαμε με τυφλοσούρτι!!!!

Δεν μπορώ να κάνω το 7ο στάδιο! Ενώ όλα είναι μια χαρά όταν ξανακάνω τις κινήσεις για άλλη γωνία χαλάνε όλα τα χρώματα. Βοήθεια!!

Μπες στο σαιτ www.rubick. Gr

Καλησπέρα, έχω κάνει όλα τα βήματα και έχω φτιάξει σχεδόν όλο τον κύβο. Μόνο 2 μεσαία της πάνω σειράς, που είναι δίπλα δίπλα, δεν μπαίνουν με τίποτα στη θέση τους. Υπάρχει αλγόριθμος για αυτή την αντιμετάθεση? Ή σε πιο βήμα γίνεται το λάθος;

Η πιο τέλεια λύση που έχω βρει

Δεν μου βγαίνουν οι κινήσεις όταν κινούμαι δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Μπορεί κανείς να εξηγήσει πως γίνεται;

Έχω κολλήσει για κάποιο λόγο στην κίνηση 3 στο βήμα 3. Δεν ξέρω αν φταίει ο κύβος μου γιατι παλιά είχα αλλάξει κάποιες θέσεις στα κουτάκια ή εγώ δεν έχω καταλάβει καλά τις οδηγιες��

Καλησπερα σας,φτανω στο βημα 8,το ολοκληρωνω συμφωνα με τις οδηγιες,η πρασινη επιφανεια φτιαχνεται αλλα εν τω μεταξυ εχουν χαλασει οι υπολοιπες.δεν μπορω να καταλαβω τι λαθος κανω.

Μπραβο μπραβο πολυ ευκολες και κατατοπιστικες οδηγιες!!! Το εφτιαξα πολυ ευκολα!

Πολύ καλός. Λίγο κόλλησα στο 4ο βήμα αλλά γενικά πολύ καλές οδηγιες

Δεν καταλαβαίνω το Βήμα 4 αν ειναι ποιο τετράγωνο άσπρο η κίτρινο;;;;

Έχω κολλήσεις στις 3 τελευταίες γωνίες του κύβου και είναι λάθος