Ο Πύργος του Hanoi

  Το Tower of Hanoi είναι ένα μαθηματικό puzzle. Αποτελείται απο τρεις κάθετες ράβδους και κάποιους στρογγυλούς δίσκους, διαφορετικού μεγέθους, οι οποίοι μπορούν να μπουν σε οποιαδήποτε ράβδο. Ξεκινώντας το puzzle, οι δίσκοι βρίσκονται τακτοποιημένοι στην αριστερή ράβδο με φθίνουσα σειρά, ως προς το μέγεθος των δίσκων, σχηματίζοντας ένα κωνικό σχήμα. 
Το ζητούμενο σ' αυτό το puzzle είναι να μετακινηθεί ολόκληρη η στοίβα απο την αριστερή ράβδο στην τελευταία δεξιά, με τους εξής κανόνες :
  • κάθε φορά μπορείς να μετακινήσεις μόνο έναν δίσκο,
  • σε κάθε κίνηση επιτρέπεται να πάρεις μόνο τον πάνω πάνω δίσκο απο μια ράβδο και πρέπει να τον τοποθετήσεις στην υψηλότερη θέση στη ράβδο που θα επιλέξεις, αν υπάρχουν ήδη εκεί άλλοι δίσκοι
  • και τέλος, κανένας δίσκος δε μπορεί να τοποθετηθεί πάνω απο έναν, μικρότερου μεγέθους.
Το παρακάτω παιχνίδι είναι προσομοίωση του puzzle για να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας με όσους δίσκους θέλετε και στο τέλος της σελίδας υπάρχει link με την λύση.