Τράβηξε μόνο μια γραμμή.

Κάθε ισότητα απο τις παραπάνω θα μπορούσε να ισχύει...αρκεί να τραβήξεις μόνο μια γραμμή.
Προσοχή μόνο μια γραμμή σε κάθε ισότητα!