ΕΙΚΟΝΕΣ "ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ" (3)

Στις αμφίσημες εικόνες που ακολουθούν θα δείτε σκίτσα των οποίων τα θέματα είναι έτσι δοσμένα ώστε να προκύπτουν νεκροκεφαλές :